Over mij

Mijn naam is Corina Ligthart, ben 52 jaar oud en ik woon in Sijbekarspel.

Op mijn zestiende verjaardag stond ik voor het eerst met mijn handen aan het bed. Vlak voor mijn achttiende verjaardag haalde ik het diploma MDGO/VZ, verglijkbaar met het huidige IG 3 niveau. Tijdens stages en vakanties werkte ik bij diverse instellingen. Na het behalen van mijn diploma besloot ik om mij in te zetten in alle vormen van thuiszorg. Kraamzorg, gezinszorg en terminale zorg wisselden elkaar af.

Dit was slechts een voorproefje voor wat later op mijn pad zou komen. Ik kreeg één gezonde zoon, één zoon met autisme en aanverwante diagnostiek en een dochter met een meervoudige beperking. Door omstandigheden kwam ik er alleen voor te staan met de jongste twee, destijds 9 en 11 jaar oud.

Ik heb ze op de rit gezet, beiden zijn volwassen en wonen in een woonvorm met 24 uurs zorg. De afgelopen twee jaar ben ik omgeschoold tot trainingsacteur, lotusslachtoffer, BHV instructeur en brandwacht. Tijdens de lock down heb ik tijdelijk in een verpleeghuis gewerkt op de afdeling niet aangeboren hersenletsel.

Tijdens de puberteit van de kinderen ben ik actief geweest in de politiek aan het begin van de wet WMO. Ik ‘vertaalde’ de politieke dossiers tot begrijpelijke taal voor de raadsleden. Concreet: Wat betekenen deze voorstellen bij mij achter de voordeur? Na deze periode ben ik actief lid geweest in de cliëntenraad van Actiezorg, waar allerlei omwentelingen kwamen door de participatiewet.

Inmiddels verzorg ik samen met mijn nicht, die psychologe en coach is, nieuwe interactieve workshops voor mantelzorgers. Zij is tijdens mijn tropenjaren van grote waarde voor mij geweest met haar nuchtere kijk en humor op de situaties. Punten die aan de orde kunnen komen zijn je eigen grenzen bewaken en gevoelens die op kunnen komen tijdens het dragen van de zorg. Wat zijn de verschillen in rol als ouder, kind, broer of zus? Deze workshops duren twee uur waar tussendoor een half uur pauze mogelijk is om elkaar onderling te kunnen spreken.

Persoonlijk: Ik heb 26 jaar lang thuis opvang moeten regelen en ben 23 jaar niet op vakantie geweest. Als ze mij dit van tevoren hadden verteld had ik gezegd dat ik dit nooit zou redden. Er zijn momenten geweest dat ik doodmoe was. Maar het is elke minuut waard geweest. We staan op de rit. Door onder andere contactmomenten met andere mantelzorgers en af en toe een kop koffie drinken met mijn nicht.

Corina Ligthart.